VI Konferencja PKG: Znaczenie kultury dla gospodarki Podkarpacia

Wydarzenie archiwalne Data wydarzenia: 9 Grudnia 2020
VI Konferencja PKG: Znaczenie kultury dla gospodarki Podkarpacia

? 9 grudnia 2020, godz. 13:00

Konferencje PKG z transmisją online to cykl spotkań uzupełniających  Podkarpacki Kongres Gospodarczy. Wydarzenie ma za zadanie pobudzić innowacyjności oraz stworzyć mechanizmy współpracy między biznesem, nauką, samorządem i administracją państwową. Podczas szóstego spotkania, które odbędzie się 9 grudnia o godz. 13:00 porozmawiamy o kulturze i jej znaczeniu dla regionalnej gospodarki.

Kultura jest pojęciem wieloznacznym i na różny sposób jest interpretowana przez  przedstawicieli nauki. Najczęściej określana jest jako całokształt materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa. Kultura związana z danym miejscem w namacalny sposób rzutuje na jego  rozwój i postęp.

Panująca globalizacja, mobilność, gospodarka oparta na wiedzy to także rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na obcowanie z różnymi przejawami kultury. Rozpoznanie związków zachodzących między sferą kultury a gospodarką pozwala zrozumieć, dlaczego w pewnych uwarunkowaniach kultura przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, miasta lub regionu. Co więcej to właśnie kultura  umożliwia przetrwanie kryzysowego okresu np. pandemii, która obecnie opanowała świat.

ZAGADNIENIA:

  • Jakie są przejawy kultury na Podkarpaciu?
  • Jaki rozwój kultury wpływa na rozwój Podkarpacia?
  • Finansowanie i mecenat kultury.
  • Kadry kultury.
  • Scenotechnika jako narzędzie realizacji wydarzeń kulturalnych.
  • Instytucje kultury na Podkarpaciu.
  • NGO i ich wpływ na rozwój kultury Podkarpacia.
  • Odbiorcy kultury na Podkarpaciu.

Podkarpacki Kongres Gospodarczy – to wydarzenie o charakterze biznesowym, którego celem jest wsparcie i promocja inicjatyw gospodarczych, skłaniających do współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze publicznej i prywatnej. Kongres PKG ukierunkowany jest na implementację działań i rozwiązań podnoszących jakość i konkurencyjność regionalnej gospodarki.

Prelegenci

Kontakt

NAPISZ DO MNIE!

KRZYSZTOF DELIKAT

PROJECT MANAGER, WSPÓŁPRACA BIZNESOWA

Kierownik Działu Organizacji Kongresów i Konferencji

krzysztof.delikat@cwkoperator.pl

+48 886 450 688

MARKETING

KAROLINA SZPUNAR

Specjalista ds. Marketingu

karolina.szpunar@cwkoperator.pl

+48 792 799 121

Zapisz się na nasz
newsletter i zyskaj 15%
zniżki na organizowane
przez nas wydarzenie.

Chcę otrzymywać newsletter na podany adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera!