2003, 2019
technicznyadministrator   |   0

Profesor nauk technicznych, inżynier i konstruktor, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencjach 1999–2002, 2002–2005 i 2016–2020.  Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1978 r. na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, natomiast w 1992 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1999 r. postanowieniem prezydenta RP uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych jako pierwszy absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W pracy zawodowej pozostał wierny macierzystej uczelni – Politechnice Rzeszowskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Ma bardzo liczny i bogaty dorobek naukowy; jest autorem i współautorem kilku monografii, skryptów, licznych patentów oraz ponad 200 publikacji.

Komentarze

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
I ŚLEDŹ NASZE PROMOCJE!

Chcę otrzymywać newsletter na podany adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera!