Informacje dla uczestników – Covid-19

Informacje dla uczestników

Ważne informacje dotyczące wymogów sanitarnych na wydarzenia odbywających się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w czasie pandemii COVID-19

CWK Operator sp. z o.o. jako gospodarz obiektu G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego jest odpowiedzialny za wdrożenie i sumienne przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony i higieny obowiązujących w czasie wydarzeń odbywających się w obiekcie.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników, wystawców, odwiedzających, partnerów serwisowych i pracowników jest najwyższym priorytetem CWK Operator Sp. z o.o.

Poniższe informacje oparte są na aktualnie obowiązujących wymaganiach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie nowych wymogów sanitarnych z powodu koronawirusa wydanym w dniu 6 maja 2021 r.

Jako uczestnik wydarzenia są Państwo zobowiązani do przestrzegania nowych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny na terenach G2A Arena.

Zasady ochrony i higieny mogą ulec zmianie do czasu rozpoczęcia targów. Dlatego będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich ewentualnych zmianach na stronie https://g2aarena.pl/.

CWK Operator sp. z o.o. wdraża wszystkie niezbędne środki m.in. poprzez zapewnienie zgodności z obowiązującymi wytycznymi. Ma to miejsce przez:

 • instalację odpowiedniej ilości urządzeń do dezynfekcji rąk i tablic informacyjnych rozmieszczonych na całym terenie obiektu;
 • zwiększenie częstotliwości i intensywności czyszczenia i dezynfekowania obszarów o dużym natężeniu ruchu oraz często używanych powierzchni;
 • zastosowanie zbliżeniowych kontroli dostępu, elektronicznych biletów wstępu i płatności elektronicznych;
 • zapewnienie dopływu świeżego powietrza;
 • wymaganie pełnej rejestracji przez wszystkich uczestników (wystawców, odwiedzających, prelegentów, prasy, VIP-ów, partnerów serwisowych itp.);
 • wymaganie deklaracji potwierdzającej dobry stan zdrowia;
 • wprowadzenie przejrzystego zarządzania ruchem odwiedzających na terenach targowych, aby utrzymać dystans i pomóc każdemu znaleźć właściwą drogę. 

Dodatkowo CWK Operator sp. z o.o. wprowadziło:

 • monitorowanie najwyższej jakości wszystkich wykorzystywanych środków higienicznych;
 • rękawiczki jednorazowe dostępne
 • nakaz noszenia masek zakrywających usta i nos

Zalecenia dla uczestników:

Zasady utrzymania dystansu społecznego:

 1. obecnie konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra;
 2. należy unikać gromadzenia się w ciągu komunikacyjnym;
 3. podczas targów na konkretnym stoisku powinny obowiązywać wszystkie powyższe przepisy bezpieczeństwa;
 4. wystawca na własnym stoisku może wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, a odwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania tych zaleceń.

Zasady nabywania biletów:

 1. bilety na wydarzenia można nabyć wyłącznie w przedsprzedaży online.

Higieniczne środki bezpieczeństwa:

 1. zgodność z zaleceniami higienicznymi Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie);
 2. korzystanie z dozowników środków dezynfekujących znajdujących się w obiekcie;
 3. obowiązkowy nakaz noszenia masek zasłaniających usta i nos, jeśli będą wymagały tego przepisy;
 4. obowiązkowy pomiar temperatury wszystkim osobom przebywającym w obiekcie;
 5. zaleca się częstą dezynfekcję rąk w trakcie trwania wydarzeń lub noszenie rękawiczek ochronnych. 

Informacje ogólne:

 1. należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących podróży i kwarantanny;
 2. należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony i higieny obowiązujących w czasie odbywających się wydarzeń.

Wszystkie wyszczególnione powyżej wymogi obowiązują w chwili obecnej (maj 2021) i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji sanitarnej.

Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, będziemy Państwa informować i codziennie aktualizować zasady na stronie https://g2aarena.pl/

WYDRUKUJ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Zapisz się na nasz
newsletter i zyskaj 15%
zniżki na organizowane
przez nas wydarzenie.

Chcę otrzymywać newsletter na podany adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera!