Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2023”

 

Jak co roku, we współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, rekomendowanymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej (PCB POT) opracowało raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2023” stanowiący podsumowanie osiągnięć branży spotkań z 2022 roku. 

Raport “Stan Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w Polsce – Poland Meetings & Events Industry Report 2023” ma za zadanie jak najszersze przedstawienie bieżącej sytuacji w branży przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce na rok 2022. Raport składa się z następujacych rodziałów:

  1. Dane dostarczone przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, takie jak ICCA i UIA.
  2. Metodyka badań
  3. Dane zebrane przez miejskie i regionalne biura konferencyjne (tzw. badanie krajowe).
  4. Informacje dostarczone przez rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych, w tym PCO i ITC.
  5. Targi – optymistycznie w przyszłość, czyli podsumowania, wyzwania i działania
  6. Vademecum Laboratorium Twórców – Targi branżowe jako istotny element komunikacji e-marketingowej na przykładzie działań Poland Convention Bureau na targach przemysłu spotkań IMEX 2023

Na potrzeby tegorocznego raportu miejskie i regionalne convention bureaux, a także G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego przekazały informacje na temat 12 554 spotkań i wydarzeń w 2022 roku, w których każdorazowo uczestniczyło co najmniej 50 osób. Polska zanotowała 96-cio procentowy wzrost raportowanych danych w stosunku do roku 2021. Sposób realizacji badania krajowego – zbieranie danych o wydarzeniach przez miejskie i regionalne convention bureaux – pozwala spojrzeć na stan przemysłu spotkań w Polsce w szerokiej perspektywie; należy wszakże pamiętać, że nie jest to całościowy opis zjawiska w skali całego kraju.

– Oddajemy w Państwa ręce czternastą edycję raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Stanowi on podsumowanie osiągnięć branży spotkań z ubiegłego roku. Zgodnie z prognozami ekspertów z Oxford Economics z 2020 roku nasz sektor w 2022 roku zaczął odrabiać straty, które spowodowała pandemia Covid-19. Cieszy niezmiernie fakt, iż w porównaniu z rokiem 2021 we wszystkich prezentowanych w niniejszym raporcie miastach widoczny jest średni wzrost o 120 proc. liczby wydarzeń. Kolejny rok z rzędu najwięcej w Polsce mieliśmy wydarzeń korporacyjnych oraz motywacyjnych (51 proc.), natomiast konferencje i kongresy stanowiły 42 proc., a targi i wystawy –  powiedział Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Tradycją raportu i stałą jego pozycję stanowią również dodatkowe artykuły przedstawiające najnowsze trendy, badania czy najciekawsze projekty i realizacje. Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jeden z materiałów poświęcony został branży targowej, jej znaczeniu i roli w rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji Polski.

Drugi artykuł opracowany został w ramach Vademecum Laboratorium Twórców i poświęcony jest działaniom komunikacyjnym Poland Convention Bureau w ramach tegorocznych targów IMEX we Frankfurcie, które dowiodły znaczenia właściwej komunikacji e-marketingowej w tworzeniu i prezentacji atrakcyjnego i spójnego wizerunku Polski.

– To już czternasty raz, kiedy dziękujemy wszystkim miejskim i regionalnym partnerom, którzy włączyli się w zbieranie danych na swoim obszarze. Dziękujemy rekomendowanym organizatorom kongresów i podróży motywacyjnych. Przekazali oni dane opracowane w rozdziale dotyczącym analizy spotkań i wydarzeń zorganizowanych przez nie w 2022 roku. Zbieranie danych nie należy do najbardziej pasjonujących zajęć, ale mam nadzieje, że wspólnie pozyskane i prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki Waszej rocznej a czasami kilkuletniej pracy (kongresy zdobywa się przecież latami) stanowią dla Państwa dumę i będą drogowskazem na kolejny rok – podsumowała kierowniczka Biura Spotkań i Wydarzeń PCB POT Aneta Książek.

Najważniejsze wnioski z poszczególnych miast

Przyglądając się bliżej poszczególnym miastom: 315 wydarzeń zgłoszonych zostało przez Bydgoszcz Convention Bureau (+67 proc.), 1367 przez Gdansk Convention Bureau (+156 proc.), 1,3 tys. przez Kraków Convention Bureau (+5 proc.), 889 przez Łódź Convention Bureau (+118 proc.), 1965 przez Poznań Convention Bureau (+183 proc.), 144 zgłoszone przez G2 Arenę w Rzeszowie, 268 przez Szczecin Convention Bureau Project, 5277 przez Warsaw Convention Bureau (+125 proc.) oraz 1019 przez Convention Bureau – Wrocław (+195 proc.)

Pełen raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2023” dostępny jest na stronie internetowej.

https://www.pot.gov.pl/pl/raport-przemysl-spotkan-i-wydarzen-w-polsce 

Metodyka badań

Analizy wykonane na podstawie danych o spotkaniach i wydarzeniach pozyskanych z miast oraz od rekomendowanych PCO i ITC z 2022 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenia podzielono na trzy grupy, klasyfikując je według poniższych definicji:

  1. konferencja/kongres – określa krajowe i międzynarodowe spotkanie stowarzyszeń bez wyraźnego podziału na spotkania rządowe i pozarządowe;
  2. wydarzenie korporacyjne/motywacyjne – określa wydarzenie firmowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje prasowe, premiery produktów i wydarzenia motywacyjne, w tym podróże, wyjazdy motywacyjne o charakterze gratyfikacyjnym, uznaniowym;
  3. targi/wystawy – termin ten jest zarezerwowany dla dużych wydarzeń o dowolnej tematyce, zazwyczaj odbywających się na terenie obiektów wystawienniczych.

Zastosowano również, analogicznie do poprzednich edycji raportu, podział wydarzeń pod względem różnic branżowych i tematycznych: ekonomiczno-polityczne, handlowo-usługowe, humanistyczne, informatyczno-komunikacyjne, medyczne, techniczne. 

Zuzanna   |   0
  Jak co roku, we współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, rekomendowanymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej (PCB POT) opracowało raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2023” stanowiący podsumowanie osiągnięć branży spotkań z 2022 roku.  Raport "Stan Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w […]

Zapisz się na nasz
newsletter i zyskaj 15%
zniżki na organizowane
przez nas wydarzenie.

Chcę otrzymywać newsletter na podany adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera!