VI 2016 – VI 2019 – podsumowanie trzyletniej działalności G2A Arena! | G2A Arena
1107, 2019

VI 2016 – VI 2019 – podsumowanie trzyletniej działalności G2A Arena!

Około 300 000 odwiedzających, blisko 3 500 wystawców i 350 wydarzeń, a w tym 250 kongresów i konferencji oraz 100 wydarzeń targowych – takim statystykami może pochwalić się G2A Arena! Jedyne na Podkarpaciu Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z dumą podsumowało trzyletnią działalność podczas Jubileuszowej Gali w ramach szóstej edycji Kongresu Business Without Limits.

Tak duża liczba odwiedzających Centrum to zasługa zbudowania odpowiednich formatów wydarzeń, których program został skonstruowany tak, by przyciągnąć zainteresowanych. Targi w G2A Arena to nie tylko prezentacje produktów ale również liczne atrakcje, warsztaty i szkolenia – to one przyciągają tłumy pasjonatów. To dzięki nim wydarzenia takie, jak Carpathia Fishing, Garden Expo, Home Design czy Carpathia Hunting & Forestry cieszyły się kilkutysięczną frekwencją.

Najważniejsze wydarzenia w G2A Arena

Od trzech lat G2A Arena stara się realizować nie tylko różnego rodzaju formaty targowe, ale także konferencyjno-kongresowe, dzięki którym wspiera biznes i integruje środowiska naukowe, biznesowe, rządowe i samorządowe.
Największym tego typu wydarzeniem, które odbywa się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym jest Kongres 590. Już od trzech edycji kongres ten gości najważniejsze osobistości świata polityki, biznesu i mediów. Jest obowiązkowym punktem na liście dla wszystkich osób zainteresowanych tematem gospodarki.
Obok wymienionych wyżej projektów, w przeszklonych murach obiektu konferencyjno-targowego, od trzech lat realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia i wydarzenia, których organizatorem są różne instytucje, firmy i inne niezależne podmioty.

Zaangażowanie w aktywizację biznesową

Wspieranie aktywności biznesowej i samorządowej, a także promocja głównych walorów Podkarpacia, skupiających się na szeroko pojętym przemyśle technicznym, nowych technologiach i inteligentnych specjalizacjach to główna misja, jaką do realizacji ma G2A Arena.
Integracja różnych środowisk i przede wszystkim otwarcie przestrzeni na biznes to cel, jaki przyświeca Centrum od początku. Po upływie czasu realnie widać, w jaki sposób sprofilowana idea działania obiektu jest realizowana. Najlepiej świadczą o tym przykłady współprac
i porozumień, które zostały podpisane w G2A Arena, a które miały wpływ na rozwój gospodarki. To w Centrum podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy województwem podkarpackim a Stowarzyszeniem NEREUS podczas Podkarpackiego Forum Innowacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, również tutaj zawarto umowę między Orlenem, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie realizacji projektu „Razem napędzamy polskie rolnictwo” podczas Europejskiego Forum Rolniczego, a w czasie jednej z edycji Kongresu 590 podpisano m.in. porozumienie o współpracy między spółką Ursus S.A. i Grupą Azoty S.A. Z kolei podczas szóstej edycji Kongresu Business Without Limits podpisano porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Przykłady te to tylko niewielka część istotnych przedsięwzięć biznesowych zawartych właśnie w G2A Arena.

Targi, wystawy, konferencje, kongresy i nie tylko…

Podstawowym zadaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego jest tworzenie odpowiednich przestrzeni do spotkań różnych branż w różnych konfiguracjach. Dzięki spotkaniom możliwy jest owocny dialog między np. światem biznesu, a nauki. To uczestnictwo w targach, konferencjach czy kongresach pozwala na budowanie wizerunku, zdobycie ważnych kontaktów, cennej wiedzy, a nawet nowych klientów. Dzięki spotkaniom w obiektach takich, jak G2A Arena możliwe jest nawiązanie długofalowej współpracy, a dyskusja, która ma miejsce podczas różnych konferencji, wymusza pewne i konkretne działania. Tak też było np. podczas tegorocznego Forum Miast i Regionów, gdzie rozmawiano o zacieśnianiu więzów biznesowo-politycznych między Polską, a krajami Bałkanów Zachodnich oraz o konkretnych inwestycjach, które łączą Unię Europejską i Bałkany.

Wyróżnienia dla G2A Arena

Tworzenie przestrzeni pod spotkania, bogate w wiele wydarzeń portfolio oraz zaangażowanie w rozwój i promocję województwa podkarpackiego poprzez inicjowanie spotkań przedstawicieli różnych środowisk, przekłada się na zwiększanie potencjału gospodarczego południowo-wschodniej Polski. Działalność Centrum oraz jego wyjątkowa i nowoczesna architektura zostały docenione i wyróżnione w wielu konkursach i plebiscytach, a to jedynie potwierdza, jak ważne dla regionu było powstanie obiektu targowo-konferencyjnego.
„Pewnie niewielu trzy lata temu pomyślałoby, że obiekt będzie tętnić życiem. Dziś nikt nie ma wątpliwości. G2A Arena na stałe wpisała się na listę najważniejszych obiektów, w których można zorganizować i w którym odbywają się prestiżowe wydarzenia gospodarczo-biznesowe. Dlatego też niezmiernie cieszy fakt, że mury naszego Centrum są tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców Podkarpacia, gości z kraju oraz zagranicy. Jednocześnie mam nadzieję, że kolejne lata będą jeszcze lepsze od poprzednich” – podsumowuje Kamil Szymański, Prezes G2A Arena.

Komentarze

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
I ŚLEDŹ NASZE PROMOCJE!

Chcę otrzymywać newsletter na podany adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji

Zapisz się do newslettera!